BURRN!2022年2月号に、ANCIENT MYTHメンバー全員のインタビューが掲載!

2022年1月7日発売のBURRN!2022年2月号に、ANCIENT MYTHのMichal (Vo)、Kohei (Gt)、Shibuki (Ds)、Hal (Key)メンバー全員のインタビューが掲載!